Пролетни хирургични дни

тема: СЪВРЕМЕННО ЛЕЧЕНИЕ
НА ХИРУРГИЧНИТЕ
ЗАБОЛЯВАНИЯ

25 - 27 март 2022 г. гр. Русе

Към Събитието
За нас
ХИРУрЗИ

ПРОЛЕТНИ

ХИРУРГИЧНИ ДНИ


Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да Ви поканим на
първото издание на симпозиума  “Пролетни хирургични дни”, организиран от Лечебни заведения “МЕДИКА” и Русенския университет “Ангел Кънчев”. Той е насочен към специалистите по Хирургия (Обща, Детска, Съдова, Пластично-възстановителна и естетична и Лицево-челюстна хирургия), Ортопедия и травматология; Урология и  Неврохирургия.01

ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

акад. Христо Белоев, дтн
доц. д-р К. Панайотов, дм
д-р И. Йоцов
02

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ:

ПРОФ. Д-Р С. СТАНЧЕВ, ДМ
Д-Р ХР. ГЕОРГИЕВ
Д-Р Ж. ДИМИТРОВ
Д-Р Г. КОСТАДИНОВ
Д-Р Р. КОТОВ
Д-Р П. КАМЕНОВА
Д-Р Ц. ТРЕНДАФИЛОВ
03

НАУЧЕН КОМИТЕТ:

ПРОФ. Д-Р О. ХАДЖИЙСКИ, ДМН
ПРОФ. Д-Р Н. СЪБЕВ, ДМН
ДОЦ. Д-Р С. КОНДОВ, ДМ
Д-Р А. ИЛИЕВА, ДМ
Д-Р Ц. ЙОЦОВ
Програма

Програма

Програмата по която ще се проведе симпозиумът

Програма

Запишете се за участие!

Да обменим опит заедно!

запишете се
Свертификат

Сертификат


 Всеки участник в  „Пролетни хирургични дни“ ще получи Сертификат за
участие в Симпозиума с фиксирани кредитни точки от БЛС за участници и
лектори. Кредитните точки, които ще получи всеки един участник се
определят от БЛС в съответствие с научната програма на форума.

Контакт

Контакт


Симпозиумът ще се проведе от 25-ти до 27-ми март 2022 г. в
Гранд хотел “Рига”, гр. Русе.
Таксите за участие и настаняване се покриват от
Лечебни заведения “Медика”

Адрес

Гранд хотел “Рига”, гр. Русе

Пишете ни

hirurg.dni@gmail.com

Позвънете

+359882382294